CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Quyền riêng tư này định nghĩa về thu thập, lưu trữ và xử lý an toàn những dữ liệu cá nhân cung cấp bởi những người có thể xác định danh tính, bao gồm dữ liệu nhạy cảm và các dữ liệu phi cá nhân khác mà HITCLUB thu được một cách hợp pháp từ bạn, liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của HITCLUB – chúng tôi luôn áp dụng những tiêu chuẩn bảo mật cao nhất theo pháp luật hiện hành và các biện pháp thực hành tốt nhất. Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho HITCLUB.com cũng như tất cả các thương hiệu, trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Tập đoàn HITCLUB.

Khi sử dụng dịch vụ của HITCLUB, bạn chấp thuận cho phép thu thập, xử lý, lưu giữ và chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách Quyền riêng tư này. Bạn có thể lựa chọn dùng các công cụ để kiểm soát cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn. Thông tin chi tiết về vấn đề này đã được trình bày trong Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng dừng truy cập, sử dụng hay tương tác với bất kỳ Dịch vụ nào của HITCLUB hay các lĩnh vực kinh doanh khác của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bạn cần đọc chính sách này cùng với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

NHỮNG DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

Họ tên của bạn.

Địa chỉ e-mail của bạn.

Tên người dùng.

Địa chỉ IP.

Số điện thoại di động.

Thông tin kỹ thuật về bất kỳ thiết bị nào mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi hoặc các thông tin kỹ thuật khác.

Thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ của HITCLUB, bao gồm thông tin về thời gian, cách thức và địa điểm bạn sử dụng dịch vụ.

Thời gian bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc sửa đổi hồ sơ, cài đặt tùy chọn, đăng ký hoặc thực hiện giao dịch mua thông qua dịch vụ.

Thông tin về quá trình bạn sử dụng các mạng xã hội (nếu bạn đã liên kết dịch vụ của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn). Trong đó có thể bao gồm một số thông tin từ Facebook và các mạng xã hội khác (bao gồm quyền truy cập vào danh sách bạn bè và các dữ liệu phân tích phi cá nhân khác), tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành của Facebook và các trang web mạng xã hội khác một cách nghiêm ngặt – chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho bạn tất cả chức năng của dịch vụ mà HITCLUB cung cấp.

Thông tin về hoạt động nạp và rút tiền của bạn.

Mọi dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Mọi dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Như một phần của quy trình Thẩm định Khách hàng và theo quy định của pháp luật, HITCLUB có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.

TẠI SAO CHÚNG TÔI CẦN NHỮNG DỮ LIỆU NÀY?

HITCLUB xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn đầy đủ chức năng của các dịch vụ được cung cấp trên trang web của HITCLUB, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý mà HITCLUB phải tuân thủ và/hoặc thực hiện mục đích xử lý dữ liệu hoàn toàn hợp pháp theo các quyền của bạn. Đó là các dịch vụ bảo mật xử lý dữ liệu, chống gian lận và rửa tiền, và tiếp thị.

HITCLUB có nghĩa vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở các quy định pháp lý và pháp luật hiện hành. Những quy định này bao gồm quy định về thuế, quy định chống rửa tiền và các quy định khác liên quan đến nhà điều hành có giấy phép được cơ quan giám sát cấp phép.

Ngoài ra, dữ liệu của bạn có thể được HITCLUB sử dụng cho các mục đích sau:

Cung cấp cho bạn các dịch vụ nằm trong hoạt động của trang web HITCLUB.

Cung cấp thông tin tiếp thị cá nhân hóa về các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ HITCLUB hoặc các dịch vụ mà có thể bạn quan tâm, ví dụ: HITCLUB có thể gửi cho bạn e-mail hoặc hiển thị tin nhắn bật lên về các dịch vụ và cập nhật của HITCLUB.

Giao tiếp với người sử dụng các dịch vụ của HITCLUB.

Cho phép tham gia vào các dịch vụ tương tác, giải đấu, chương trình khuyến mãi nói chung.

Thông báo cho bạn về những thay đổi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Cải thiện hoặc sửa đổi các dịch vụ và chính sách của HITCLUB.

Tổ chức các cuộc thi đấu, chương trình khuyến mãi và phần thưởng (bao gồm liên hệ với người tham gia, đánh giá thông tin mục tham gia, phân bổ giải thưởng, nộp thuế, v.v.).

Phục vụ các mục đích về thuế, pháp lý và thanh toán.

Phục vụ các mục đích liên quan đến thanh toán theo quy định của luật pháp EU (GDPR).

Phục vụ mọi mục đích pháp luật, bao gồm chống rửa tiền.

Tạo hồ sơ và cá nhân hóa thông tin tiếp thị, ưu đãi và chiến dịch quảng cáo của HITCLUB mà HITCLUB hiển thị trên trang web của mình cũng như trang web của bên thứ ba và/hoặc các dịch vụ dựa trên dữ liệu tổng hợp mà chúng tôi thu thập được từ bạn.

Xử lý thanh toán trực tuyến.

Xác minh tuổi và các thông tin cá nhân khác của bạn nếu cần thiết.

Cấu hình và quản lý tài khoản người dùng của bạn.

Hoàn thành các thủ tục tuân thủ mà HITCLUB phải thực hiện.

Giám sát các giao dịch để tránh hành vi gian lận và rửa tiền.

HITCLUB có thể tạo hồ sơ dữ liệu cá nhân thu thập được để điều chỉnh nội dung giao tiếp theo nhu cầu của bạn.

HITCLUB không sử dụng các thuật toán đối với dữ liệu đã lập hồ sơ của bạn để đưa ra quyết định tự động có thể ảnh hưởng đến các quyền cá nhân của bạn hay bất cứ quyền nào phát sinh từ hợp đồng giữa HITCLUB và bạn. Nghĩa là HITCLUB không đưa ra đề xuất tự động dưa trên hành vi của bạn trong các trò chơi.

Tuy nhiên, theo pháp luật và các điều kiện của giấy phép, HITCLUB có nghĩa vụ giám sát người chơi của mình để xác định những người đang hoặc có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến cờ bạc. Dựa trên dữ liệu mô tả người chơi duy nhất, một thuật toán đặc biệt cung cấp cho chúng tôi ước tính xác suất về khả năng nghiện cờ bạc, cho phép HITCLUB tương tác với những người chơi đó để đề xuất giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Các quyết định dựa trên dự đoán không được tự động đưa ra mà không có sự can thiệp của con người.

CHÚNG TÔI SẼ LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích và nghĩa vụ pháp lý được nêu ở phần trên của Chính sách Quyền riêng tư này. Việc cung cấp cho bạn đầy đủ chức năng của các dịch vụ trong khi vẫn tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành là phù hợp với lợi ích hợp pháp của HITCLUB. Các quy định này nêu rằng HITCLUB có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian mười năm sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, HITCLUB sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin của bạn – Nếu không thể xóa (do dữ liệu được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), chúng tôi sẽ lưu trữ, cách ly và bảo vệ thông tin của bạn một cách an toàn để không bị tiếp tục sử dụng cho đến khi có thể xóa.