ĐIỀU KHOẢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

LỜI NÓI ĐẦU

Các Điều khoản và Điều kiện này (“T&C” hay “Thỏa thuận”) cấu thành và chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa các bên, sau đây gọi là “ HITCLUB ”; và Bạn, là người dùng, sau đây gọi là “Khách hàng”, “Bạn” hay “Người chơi”.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Thuật ngữ “Khách hàng” chỉ bất cứ cá nhân hay thực thể nào đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý với mọi điều khoản và điều kiện của HITCLUB bằng cách mở Tài khoản và đặt cược vào các trò chơi trên trang web của HITCLUB .
Thông qua việc đăng ký HITCLUB , KHÁCH HÀNG thừa nhận rằng cá cược thể thao không được cung cấp đối với khách hàng cư trú tại Đức.

Mọi khách hàng, ngoại trừ Khách hàng ở tại Vương quốc Anh, truy cập vào Trang web của HITCLUB đều đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng các dịch vụ của công ty (“Thỏa thuận”) như sau.
Thỏa thuận này mô tả các điều khoản, điều kiện và rủi ro hiện hành đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của HITCLUB được cung cấp tại tên miền. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp thuận mà không được chỉnh sửa mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định rõ bên dưới và những điều khoản và điều kiện được đưa vào để tham chiếu, trước khi bạn trở thành Khách hàng đăng ký, đã kích hoạt của HITCLUB . Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng TRANG MẠNG, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này có hiệu lực khi được chấp thuận trong quá trình đăng ký đối với Khách hàng đăng ký mới bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn “Tôi đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện” và “Tôi đủ 18 tuổi” trong mẫu đơn đăng ký và nhấn nút “Tạo tài khoản mới” trong quá trình đăng ký trên trang web https://hitclub.today/ Bạn cam kết tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của trang web. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, và không sử dụng hoặc truy cập TRANG MẠNG của chúng tôi sau khi đăng ký, bạn phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức

Thỏa thuận này phải được chi phối và diễn giải theo luật pháp Malta, ngoại trừ cơ quan luật pháp bị xung đột luật. Bất kỳ hành động hay thực thi pháp lý nào phát sinh theo Thỏa thuận này đều sẽ được đưa ra tòa đặt tại Malta, và các bên có liên quan không thể không đồng ý với phán quyết riêng và địa điểm kể trên.

HITCLUB không chịu trách nhiệm pháp lý bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ người nào trong trường hợp bất khả kháng, hoặc khi có hành động của bất kỳ chính phủ hay cơ quan pháp lý nào. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị xem là không hợp lệ hoặc không có tính thực thi, thì những điều khoản còn lại đều vẫn còn hiệu lực và được thực thi.
Việc một bên không thực thi bất kỳ quyền hay điều khoản nào trong Thỏa thuận này đều sẽ không được xem là được từ bỏ đối với quyền hoặc điều khoản đó.

HITCLUB có quyền chỉ định Thỏa thuận này hoặc bất cứ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không cần bạn đồng ý.
HITCLUB có quyền tùy thời sửa đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này bằng cách đăng báo các điều khoản sửa đổi trên TRANG MẠNG. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra liệu Thỏa thuận có được sửa đổi hay không. Bất kỳ sửa đổi nào đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày được phát hành trên TRANG MẠNG. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang mạng Internet, Dịch vụ hoặc Phần mềm mà HITCLUB cung cấp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các ĐK&ĐK của Thỏa thuận này cũng như các bản sửa đổi mới nhất của Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ của chúng tôi, và phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức

HITCLUB được Fairload Ltd. vận hành , công ty đăng ký theo luật pháp nhà nước Malta, thành viên của Liên minh Châu u.
Fairload Ltd. hoạt động theo giấy phép kinh doanh trò chơi số MGA/B2C/282/2015 được cấp bởi Cơ quan Trò chơi Malta (MGA), cơ quan quản lý duy nhất của Malta.

Đối với khách hàng chơi cá cược trực tuyến tại Ireland, Giấy phép Nhà cái Cá cược Từ xa số 1016541 được chính phủ Ireland cấp cho Fairload Limited chỉ áp dụng với cược thể thao.

Trong trường hợp sửa đổi các ĐK&ĐK này, khi đăng nhập vào Tài khoản trên HITCLUB , một hộp phóng ra sẽ thông báo cho Người chơi biết rằng các ĐK&ĐK đã được cập nhật. Người chơi sẽ được yêu cầu đồng ý với các ĐK&ĐK cập nhật này.

THỎA THUẬN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Đây là Thỏa thuận được lập giữa HITCLUB và bạn. Thỏa thuận này áp dụng cho TRANG MẠNG của HITCLUB bao gồm cả nội dung điện tử và hoặc phần mềm hiện có trên TRANG MẠNG cung cấp cho bạn các trò chơi và dịch vụ mà HITCLUB cung ứng.

HITCLUB bảo lưu quyền áp đặt các điều kiện nhất định (vượt quá những điều kiện nêu trong Khoản 3,4,5,6,7) về việc chấp nhận Người chơi vào chơi các trò chơi (ví dụ số lần chơi hoàn thành tối thiểu, xác minh thanh toán đã giao dịch) và quyền mở rộng hoặc thay đổi các dịch vụ trên trang web vào bất cứ lúc nào.

KHẢ NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Các Dịch vụ được cung cấp cho và chỉ có thể được sử dụng bởi những cá nhân có thể lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp hiện hành của quốc gia họ cư ngụ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc cá cược là hợp pháp.

Các Dịch Vụ không dành cho những người dưới 18 tuổi hoặc dưới tuổi hợp pháp theo cách nào khác (“Trẻ vị thành niên”). Nếu bạn là Trẻ vị thành niên, bạn không được sử dụng dịch vụ này. Nếu bạn không có đủ điều kiện để làm Khách hàng, vui lòng không sử dụng TRANG MẠNG của chúng tôi. Việc tham gia chơi trò chơi ăn tiền (gọi là “Người chơi ăn tiền”) chỉ dành riêng cho những cá nhân trên 18 tuổi, hoặc trên độ tuổi tham gia tối thiểu mà luật pháp quy định tại quốc gia tương ứng.

HITCLUB có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng tuổi tác và có quyền từ chối nhận Khách Hàng vào chơi trò chơi nếu có lý do để tin rằng khách hàng đó không đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi tối thiểu.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích các dịch vụ của chúng tôi của bất kỳ các bên hoặc trẻ vị thành niên không được phép nào.

Các Dịch Vụ của HITCLUB không được cung cấp ở nơi chúng bị xem là bất hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn Hoa Kỳ) và HITCLUB bảo lưu quyền từ chối và/hoặc hủy Dịch vụ theo quyết định của riêng công ty.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Để tham gia chơi các trò chơi với tư cách là Người chơi, Người dùng phải điền vào mẫu đơn đăng ký trên trang web www.lvbet.com hoặc trang web liên kết khác bằng mẫu đơn do HITCLUB cung cấp, trong mẫu đơn đó cần bao gồm tối thiểu những chi tiết sau:

Danh tính khách hàng. Bạn bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, hiện thời, chính xác và đúng sự thật liên quan đến danh tính trong suốt quy trình đăng ký. Mọi thông tin sai lệch hoặc giả mạo và có thể truy cập thông qua trang web www.lvbet.com và do đó có thể mở “Tài khoản Người chơi”. Người dùng phải điền vào mẫu đơn đăng ký một người hoặc thực thể, việc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến mối quan hệ với người, thực thể hoặc tổ chức khác, sử dụng tiêu đề tên thiếu chính xác hoặc các hành vi, thiếu sót khác để che đậy danh tính của một người với HITCLUB vì bất kỳ mục đích nào đều sẽ bị truy tố trong phạm vi đầy đủ nhất của luật pháp. Khách hàng tiếp cận các dịch vụ của HITCLUB có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng xác minh hợp lệ hiện có danh tính và thông tin có liên quan.

Ngày sinh. Bạn cam đoan với HITCLUB rằng bạn đã đủ 18 tuổi. Không người nào dưới 18 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu để tham gia theo quy định của pháp luật tại quốc gia tương ứng, được phép đăng ký làm người chơi. Mọi khoản tiền nạp hoặc tiền thắng cược của người đó sẽ bị tịch thu và gửi cho Cơ quan Quản lý. Chúng tôi có quyền xác minh ngày sinh mà bạn cung cấp ở giai đoạn đăng ký trước khi bạn được phép:

Nạp tiền vào tài khoản;

Truy cập các trò chơi miễn phí/trò chơi vui;

Và chơi cờ bạc bằng tiền của bạn hoặc phần thưởng từ HITCLUB .Nơi thường trú của khách hàng. Xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu chứng minh thường trú bằng cách cung cấp bằng chứng danh tính như bản sao chứng minh thư, hộ chiếu hoặc bằng lái xe và/hoặc hóa đơn điện nước;

Địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của khách hàng (điện thoại bàn / di động)
Tên người dùng cá nhân và bí mật (“Biệt hiệu”, “Biệt danh”). Tên người dùng phải là duy nhất và có danh tính rõ ràng. Không được phép sử dụng tên khiếm nhã hay phản cảm. Tên có chứa hoặc ám chỉ liên kết Internet hoặc tên Tài khoản, ám chỉ các quyền nhất định của Người dùng (ví dụ từ “quản trị viên” được dành riêng cho HITCLUB ) cũng sẽ bị cấm sử dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm treo Tài khoản sử dụng Tên người dùng không chấp nhận được. Tài khoản có thể được kích hoạt trở lại ngay khi chọn được tên khác phù hợp và được chấp nhận.

Mật khẩu. Người dùng được khuyên chọn mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo mật và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu này sẽ được giữ bí mật.

Trong suốt quy trình đăng ký, Khách hàng phải cung cấp cho HITCLUB danh tính hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ, địa chỉ e-mail hợp lệ và số điện thoại di động cá nhân.

Người dùng phải đảm bảo thông tin đăng ký được cập nhật và phải thực hiện những thay đổi cần thiết đối với tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email trên trang web của HITCLUB mà không được chậm trễ mà không có lý do chính đáng. Người chơi có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của người chơi.

Trong trường hợp HITCLUB có lý do tin rằng thông tin được cung cấp là không chính xác, Chúng tôi có quyền tạm treo hoặc chấm dứt Tài khoản của Người dùng và giữ lại bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.

Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền, cần cung cấp cho HITCLUB thông tin Tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc bất kỳ phương pháp thanh toán nào khả dụng và được chấp nhận cho hoạt động rút tiền đó.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn Tên người dùng và Mật khẩu của Tài khoản trên HITCLUB của mình. HITCLUB không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do bất kỳ hành vi hay sai sót nào của bạn dẫn đến việc sử dụng không phù hợp hoặc bất thường Tài khoản của bạn.

Bạn phải đăng ký cho cá nhân mình và không thay mặt cho người nào khác.

Trong mọi trường hợp, người dùng không được phép đăng ký Tài khoản (mới) khác nếu đã có Tài khoản được đăng ký trên trang web của HITCLUB , mỗi người chỉ được phép sở hữu một Tài khoản. Sở hữu nhiều hơn một tài khoản bị xem là “sử dụng đa tài khoản” và hành vi này bị nghiêm cấm cũng như trực tiếp được xem là lừa đảo, bất kể tài khoản khác có được đăng ký bằng thông tin riêng của người dùng, thông tin của người dùng HITCLUB khác, thông tin của các bên thứ ba (không phải là người dùng HITCLUB ) hoặc thông tin giả. HITCLUB có quyền đóng tất cả tài khoản cá cược người dùng đã mở vào bất cứ lúc nào. Nếu HITCLUB coi việc mở nhiều Tài khoản là do lỗi của công ty, có thể tiền sẽ được trả lại cho khách hàng. Nếu HITCLUB có cơ sở hợp lý để tin rằng đã có hành vi gian lận, HITCLUB có quyền hủy mọi giao dịch liên quan, mọi phần thưởng và ưu đãi mà không gây ảnh hưởng đến hành động hoặc biện pháp khắc phục khác mà chúng tôi có thể thực hiện.

HITCLUB sẽ xử lý cẩn trọng thông tin mà bạn phó thác cho công ty, theo như những gì mà công ty tiết lộ trong suốt quy trình đăng ký và trong Chính sách quyền riêng tư của công ty.

Nghiêm cấm Khách hàng bán, chuyển và/hoặc mua Tài khoản cho/từ Khách hàng khác.

Bạn không được phép chuyển tiền từ Tài khoản của mình sang người chơi khác hoặc nhận tiền từ người chơi khác vào Tài khoản của bạn. Tiền chỉ có thể được chuyển đến cùng một Tài khoản từ nơi tiền xuất hiện ở giai đoạn nạp tiền.
Bạn tuyên bố không nạp tiền bằng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay bất kỳ tài khoản và giải pháp thanh toán nào khác mà mình không được phép;

Hành vi nạp tiền vào Tài khoản vì bất kỳ lý do nào ngoài mục đích tham gia các trò chơi, các mục đích bất hợp pháp đặc thù (ví dụ, rửa tiền) là không được phép; Việc nạp tiền có nguồn gốc tội ác và/hoặc hoạt động không được phép cũng bị cấm;
Bạn tuyên bố bạn hiện không phải và chưa bao giờ bị chẩn đoán là người chơi cờ bạc bị cưỡng ép.
Bạn có thể bị từ chối hoặc đóng lại quy trình đăng ký theo quyết định của riêng người điều hành, nhưng các nghĩa vụ hợp đồng đã cam kết vẫn sẽ có hiệu lực.

Việc đăng ký và cài đặt Tài khoản trò chơi là miễn phí.
Không có quyền hạn đăng ký và tham gia chung nào trong các trò chơi.

BẢO MẬT MẬT KHẨU

Bạn được khuyên chọn mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo mật và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu này sẽ được giữ bí mật.
Người chơi có trách nhiệm đảm bảo giữ kín Tên người dùng và thông tin bảo mật (bao gồm mật mã) và trò chơi trực tuyến trên trang web được chơi dưới Tên người dùng và thông tin bảo mật của Người chơi sẽ được xem là hợp lệ, bất kể người tham gia chơi là ai. Trong trường hợp có quan ngại rằng những thông tin kể trên đã mất tính bảo mật, thì Người chơi cần thông báo ngay lập tức cho HITCLUB ngay sau khi thông tin mới có thể được chuyển đến và bất kỳ giao dịch nào sau này dưới thông tin trước đó sẽ được xem là vô hiệu.
HITCLUB không chịu trách nhiệm theo bất cứ hình thức nào đối với việc truy cập mang tính hậu quả vào Tài khoản người dùng của một người là bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất mang tính hậu quả nào mà Người chơi phải chịu do việc một bên thứ ba sử dụng trái phép mật khẩu của Người chơi, của việc truy cập trái phép, và/hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào trong trường hợp tên và mật khẩu của Người dùng đã được đăng ký chính xác.

CÁC HẠN CHẾ PHÁP LÝ

Bạn đảm bảo rằng bạn hiểu luật pháp về cờ bạc trực tuyến trên thế giới là không giống nhau, và bạn có nghĩa vụ tự mình đảm bảo tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định hay chỉ thị nào liên quan đến quốc gia nơi mà Khách hàng cư ngụ. Khả năng truy cập TRANG MẠNG của HITCLUB không nhất thiết có nghĩa là các Dịch vụ của HITCLUB , và/hoặc hoạt động của bạn thông qua đó, là hợp pháp theo luật pháp, quy định hoặc chỉ thị liên quan đến quốc gia nơi mà bạn cư ngụ.

Bạn hiểu và chấp thuận rằng HITCLUB không thể tư vấn hay đảm bảo với bạn điều gì về mặt pháp lý và rằng chính bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo bạn luôn tuân thủ luật pháp chi phối bạn và rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chơi các Trò chơi. Bất kỳ việc tham gia chơi các Trò chơi là tùy theo lựa chọn, quyết định và rủi ro của riêng bạn. Bằng cách chơi các Trò chơi, bạn thừa nhận rằng bạn không nhận thấy các Trò chơi hay Dịch vụ có tính chất phản cảm, khó chịu, không công bằng hay khiếm nhã theo bất cứ cách nào.

Bạn luôn đảm bảo bạn không phải là cư dân của “các Quốc gia bị loại trừ” như: Bỉ, Pháp, Hồng Kông, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Ý, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Hoa Kỳ và/hoặc bị hạn chế bởi năng lực pháp lý giới hạn.

HITCLUB không có ý định để TRANG MẠNG của công ty được sử dụng cho mục đích cá cược hoặc bất kỳ mục đích nào khác bởi Khách hàng ở tại những quốc gia nơi mà những hoạt động kể trên là bất hợp pháp. TRANG MẠNG của HITCLUB không cấu thành việc HITCLUB đề nghị, gạ gẫm hay mời gọi sử dụng các trò chơi hay các dịch vụ khác tại bất kỳ khu vực thẩm quyền nào nơi mà các hoạt động kể trên bị pháp luật nghiêm cấm.

Bạn không xem bên được cấp phép là một tổ chức tài chính cũng như không mong chờ được hưởng tiền lãi đối với số tiền bạn nạp vào.
Nếu bạn vi phạm điều kiện này và đăng ký từ một quốc gia bị hạn chế, HITCLUB bảo lưu quyền đóng tài khoản vĩnh viễn và tịch thu mọi khoản tiền thắng cược.

SỬ DỤNG GIỚI HẠN

HITCLUB cấp cho bạn quyền sử dụng cá nhân có hạn chế, không chuyển giao được và không độc nhất trong việc truy cập TRANG MẠNG (“Giấy phép”). Việc sử dụng TRANG MẠNG được thực hiện với điều kiện Khách hàng liên tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Bạn đồng ý không bán lại các tài liệu tiếp thị được HITCLUB cung cấp hoặc cho phép người khác được truy cập an toàn vào TRANG MẠNG, và không sao chép bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên TRANG MẠNG để bán lại hoặc cho bất kỳ mục đích nào cho người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HITCLUB .

Bạn phải chịu trách nhiệm và bị ràng buộc bởi hành vi sử dụng trái phép TRANG MẠNG, bất kỳ vi phạm mục này.
Bạn đồng ý sử dụng thông tin nhận được từ các hệ thống thông tin của HITCLUB cho mục đích duy nhất là xử lý các giao dịch nội bộ và trong phạm vi TRANG MẠNG.

Bạn còn đồng ý không sử dụng bất kỳ tính năng giao tiếp điện tử nào của một Dịch vụ trên TRANG MẠNG cho bất kỳ mục đích nào không hợp pháp, xảo trá, lạm dụng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có tính chất quấy rối, phỉ báng, làm tổn hại danh dự, làm xấu hổ, tục tĩu, đe dọa hay thù ghét.

Giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt nếu HITCLUB tin rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp, gồm cả địa chỉ email, không còn tức thời hay chính xác, hoặc nếu bạn không tuân thủ theo cách nào khác bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Thỏa thuận này và mọi quy định và hướng dẫn dành cho từng dịch vụ, hoặc HITCLUB có cơ sở tin rằng bạn đã lạm dụng theo bất kỳ cách thức nào các trò chơi và dịch vụ của HITCLUB . Khi được thông báo về hành vi vi phạm kể trên, bạn đồng ý ngừng truy cập vào các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng HITCLUB , theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo, có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với bất kỳ hay tất cả Dịch vụ, đóng các giao dịch đang mở của Khách hàng, gỡ bỏ và loại bỏ bất kỳ thông tin hay nội dung nào có trên Dịch vụ của công ty.